1. <menuitem id="eihdw"><acronym id="eihdw"></acronym></menuitem>

   <tr id="eihdw"><nobr id="eihdw"><delect id="eihdw"></delect></nobr></tr><code id="eihdw"></code>
   1. <sup id="eihdw"></sup>

    1. 首页 > 幼儿园课件PPT > 学前班PPT

     学前班拼音《韵母乐园》PPT课件

     学前班拼音《韵母乐园》PPT课件

     这是幼儿园学前班拼音《韵母乐园》PPT课件,学前班拼音《韵母乐园》PPT课件主要包含了PPT课件,整体认读音节,书写格式,复韵母,声调复习,鼻韵母声调练习,哪些是整体认读音节等内容,欢迎点击。 适用于韵母乐园相关的教学实践,所属栏目学前班PPT。

     声母屋
     书写格式
     前鼻韵母
      an   en    in  
        un    ün
     后鼻韵母
       ang   eng            ing    ong
     声调复习
     一声高高平又平         
     二声就像上山坡     
     三声下坡又上坡     
     四声就像下山坡
     单韵母声调练习
     复韵母声调练习
     ɑi         āi    ái    ǎi   ài
     ei         ēi     éi    ěi    èi
     ui         uī    uí    uǐ   uì
     ɑo        āo   áo  ǎo  ào
     ou        ōu    óu   ǒu   òu 
     iu         iū     iú    iǔ    iù
     ie         iē     ié    iě    iè
     üe        üē    üé   üě   üè
     特殊韵母er  ēr ér ěr èr
     鼻韵母声调练习
     你能分清吗?
     ɑ—ɑn—ɑng   e—en—eng      
     i—in—ing   un—ün—üe      
     iu—ui—in   ɑn—ɑo—ɑi
     ie—ei—er
     有ɑ在给ɑ戴,
     ɑ不在给o e;
     要是i u一起来谁在后面谁来戴
     i上标调把帽脱 。
     拼音操
     点点头、弯弯腰,我们来做拼音操。
     动动手动动脚,我们来背声母表:
     b  p  m  f  d  t  n  l  g  k  h  j  q  x  z c s 
     zh    ch   sh    r   y   w
     扭扭脖子,扭扭腰,我们来背韵母表:
     ɑ  o  e  i  u  ü  ɑi  ei  ui  ɑo  ou  iu  ie  üe  er ɑn en 
     in  un ün ɑng eng ing ong

     相关教案

     举报 一极A片免费播放
      1. <menuitem id="eihdw"><acronym id="eihdw"></acronym></menuitem>

       <tr id="eihdw"><nobr id="eihdw"><delect id="eihdw"></delect></nobr></tr><code id="eihdw"></code>
       1. <sup id="eihdw"></sup>